iExecStart = microtime(TRUE); $this->bShowError = $bError; $max_parameters = 2; //het maximaal mogelijk aantal parameters $this->set_errorfile(); try { // // If the connection data is not an array // if(!is_array($aConndata)) { // // Display error message // throw new Foutmelding("DBclass : constructor : Eerste parameter, de database connectie data, moet in een array gegeven worden.",3); } // // If the connection data is invalid // if(count($aConndata) != 4) { // // Display error message // throw new Foutmelding("DBclass : constructor : Eerste parameter, de database connectie data, heeft een onjuist aantal waarden.",3); } // // If second parameter isn't even a booleaan (noob!) // if(!is_bool($bError)) { // // Display error message // throw new Foutmelding("DBclass : constructor : Tweede parameter moet boolean zijn..",1); $bError=FALSE; } // // If there is an invalid amount of parameters // if(func_num_args() > $max_parameters) { throw new Foutmelding("DBclass : constructor : Er zijn te veel parameters meegegeven.",1); } $this->rConnect = @mysql_connect($aConndata['host'],$aConndata['user'],$aConndata['pass']); // // If connecting failed // if(!$this->rConnect) { throw new Foutmelding("DBclass : constructor : Kan geen verbinding met database maken.",3); } // // if selecting database failed // if(!@mysql_select_db($aConndata['db'])) { throw new Foutmelding("DBclass : constructor : Kan de database niet selecteren, controleer of de gebruiker de juiste permissies heeft.",3); } $this->bConnected = TRUE; } catch (Foutmelding $error) { echo $error; // het geven van de melding ( __toString() ) // // If error type is a Warning // if ( $error->getCode() == 3 ) { $error->setShowTrace($this->bShowError); $error->traceError(); echo 'Het laden is stopgezet wegens een fatale error. Neem contact op met de webmaster en vernoem de bovenstaande error. Bedankt.'; exit; // // Stop everything and DIE! // } } } // // Destructor, will be executed when class is destroyed or at the end of the page automaticly, returns an array with stats // public function __destruct() { $this->is_connected(); @mysql_close($this->rConnect); $this->bConnected=FALSE; $this->free_result(); RETURN $this->get_stats(); } // // Function to calc the execution time from the beginning of the class till the moment this function is called // private function calcExecTime() { RETURN round(microtime(TRUE)-$this->iExecStart,6); } // // Function gives class stats in an array // public function get_stats() { @$status = explode(" ", mysql_stat()); RETURN array($this->iQuery,$this->calcExecTime(),$status); } // // checks if this thing is connected // public function is_connected() { // in princiepe kan deze functie nooit wat doen aangezien de database connectie al gecheckt word bij het connecten if ($this->bConnected === FALSE) { echo "It's not possible to execute mysql functions if there is no connection."; exit; } RETURN NULL; } public function set_errorfile($sFile="classes/error.database.php",$bCheck=FALSE) { try { // // If user want to check wheter file exists and is writable // if($bCheck === TRUE) { // // Do the check // if(file_exists($sFile) && is_writable($sFile)) { // // If it is, save settings and return TRUE // $this->sErrorFile = $sFile; RETURN TRUE; } else { // // File does not exist or is nog writable - Return FALSE // throw new Foutmelding("DBclass : set_errorfile() : Het opgegeven bestand bestaat niet of is niet beschrijfbaar",1); } } else { $this->sErrorFile = $sFile; RETURN TRUE; } } catch (Foutmelding $error) { // // GRML! There is an error // echo $error; if ( $error->getCode() == 3 ) { $error->setShowTrace($this->bShowError); $error->traceError(); echo 'Het laden is stopgezet wegens een fatale error. Neem contact op met de webmaster en vernoem de bovenstaande error. Bedankt.'; exit; // // Stop everything // } } } // // Function to free last result // public function free_result() { @mysql_free_result(); $this->rLastQuery = NULL; RETURN TRUE; } // // Sql_error - shows a nice error and log it to a given file. // private function sql_error($sMelding="Geen error vermelding gegeven") { // // Code for a new line and a seperation line // $nl =" "; $lijn="|-*************************************************************************-|"; // // Push all possible data in a variable // $errorlog = $nl.$lijn.$nl.$nl."General Error information:".$nl.$nl; #$errorlog .= "Info about last query: ".mysql_info($this->rConnect).$nl; $errorlog .= "MySQL protocol version: ".mysql_get_proto_info().$nl; $errorlog .= "MySQL host info: ".mysql_get_host_info().$nl; $errorlog .= "MySQL Client info: ".mysql_get_client_info().$nl; $errorlog .= $nl; $errorlog .= "Info about last query:".$nl; $errorlog .= "Given reason: ".$sMelding.$nl; $errorlog .= "Query: ".$this->sLastQuery.$nl; $errorlog .= "MySQL Error: ".mysql_error().$nl; $errorlog .= "MySQL ErrorNumber: ".mysql_errno().$nl; $errorlog .= $nl; $errorlog .= "MySQL Server stats:".$nl; $mysql_stat = mysql_stat($this->rConnect); $mysql_stat = $status = explode(' ',$mysql_stat); foreach($mysql_stat AS $key => $value) { $errorlog .= " - ".$value.$nl; } $errorlog .= $nl; @$errorlog .= "User information:".$nl; @$errorlog .= "Ip Adress: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR'].$nl; @$errorlog .= "Remote host: ".$_SERVER['REMOTE_HOST'].$nl; @$errorlog .= "Referer: ".$_SERVER['HTTP_REFERER'].$nl; @$errorlog .= "Browser/OS: ".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'].$nl; @$errorlog .= "Request page: ".$_SERVER['REQUEST_URI'].$nl; @$errorlog .= "Request Time: ".time().$nl; $errorlog .= $nl; try { // // if log file is not writable // if(!is_writable($this->sErrorFile)) { echo $this->sErrorFile; // // Damn, show an error // throw new Foutmelding("DBclass : sql_error() : Error bestand is niet beschrijfbaar, geef deze de juiste permissies.",3); } // // Try to write all information to file // $fp = fopen($this->sErrorFile, "a"); $fw = fwrite($fp,$errorlog); fclose($fp); if($fw===FALSE) { // // Writing didn't work, put error on page // throw new Foutmelding("DBclass : sql_error() : Error bestand is wel beschrijfbaar maar de error wegschrijven is mislukt.",3); } RETURN TRUE; } catch (Foutmelding $error) { // // OOPS, an error occured, print it // echo $error; $error->setShowTrace($this->bShowError); $error->traceError(); RETURN FALSE; } } } ?> Fatal error: Type of SmartyCompilerException::$line must be int (as in class Exception) in /var/www/vhosts/kapittelvanoirschot.nl/webspace/httpdocs/classes/smarty/Smarty.class.php on line 1619