Kapittel van Oirschot

Kapittel van Oirschot

Het hernieuwde Kapittel Van Oirschot wil het erfgoed van dit historische dorp veilig stellen voor de toekomst en toegankelijk maken voor het grote publiek en ook vooral voor het jeugdige deel ervan.

Bestuur van Kapittel van Oirschot

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden , die enthousiast werken aan het realiseren van de doelstellingen van het Kapittel van Oirschot.

Het Kapittelglas

Het Kapittelglas bevindt zich in het Noord Brabants Museum. De gemeente Oirschot bezit een replica. Het glas dateert van ..... Het werd gebruikt om gezamenlijk uit te drinken, zoals een kelk in de kerk ook wordt gebruikt.

Er staan 3 wapens op:

  • Het wapen van Sweerts de Landas
  • Het Wapen van de Merode
  • Het wapen van de Hertog van Brabant (zichtbaar op de foto)

Allen waren deels heer van Oirschot. De Merode kwam na Sweerts de Landas als halve eigenaar van de Heerlijkheid Oirschot. De hertog van Brabant bezat de andere helft.

© 2015 - Kapittel van Oirschot